Hoe kom je de energiebesparingsverplichting van deze tijd na?

Voldoen aan je energiebesparing verplichtingen

Als ondernemer is het belangrijk om ook een bijdrage te leveren op het gebied van energiebesparing. Sterker nog: de overheid verwacht dit ook van je. Wat precies? Dat hangt helemaal af van de categorie waar je met je bedrijf in valt. Begrijpen in welke categorie je valt en wat je moet doen om aan je verplichtingen te voldoen is dan ook van groot belang. In dit blogartikel worden de verschillende categorieën uitgelegd, zodat je weet of jouw bedrijf energiebesparing verplichtingen heeft richting de overheid en wat er nodig is om hieraan te voldoen.

Wanneer val je in welke categorie?

  • De Europese Energie Richtlijn (EED) geldt voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers. En voor bedrijven met een omzet van 50 miljoen euro én een balanstotaal van 43 miljoen. Let op: wie meedoet aan de Meerjarenafspraken (MJA) is hiervan uitgesloten, net als bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieu beheersysteem. Val je in deze categorie? Dan ben je verplicht om elk jaar een energie-audit te laten uitvoeren.
  • Bedrijven die minder dan 250 medewerkers hebben, maar meer dan 200.000 kWh elektriciteit verbruiken óf meer dan 75.000 m³ aardgas per jaar, moeten voldoen aan de Wet milieubeheer (Wm). De gemeente kan dan eisen dat er een energiebesparingsplan wordt uitgevoerd.
  • Verbruik je als bedrijf 50.000 kWh elektriciteit óf meer dan 25.000 m³ aardgas per jaar? In dat geval ben je verplicht om te investeren in maatregelen voor energiebesparing met een terugverdientijd korter dan 5 jaar.
  • Tenslotte kun je als bedrijf vrijwillig meedoen aan de MJA. Dit houdt in dat je elke 4 jaar een energiebesparingsplan inlevert, dat minimaal 8% aan besparingen oplevert. Het grote voordeel hiervan is dat je dan buiten de hierboven genoemde verplichtingen op Europees en gemeentelijk niveau valt.

Draag je steentje bij!

Alle bovengenoemde energieverplichtingen hebben één doel: energieverspilling voorkomen! Om hieraan te kunnen voldoen is het belangrijk dat het energiegebruik binnen je organisatie structureel wordt gemeten en gemonitord en dat er actief aan energiebesparing wordt gewerkt. Weet je niet goed waar je moet beginnen? Huur dan een professional in om je hierbij te helpen en kom je verplichtingen na. Meer lezen over duurzaam ondernemen? Lees dan ook ons artikel over maatschappelijk verantwoorde vergaderlocaties.